Askim FK og Korsgård IF innkaller til informasjonsmøte om sammenslåing

De to klubbene startet før sommerferien en dialog om fremtiden for barne- og ungdomsfotballen i Askim. I oktober ble styrene i begge klubbene enige om at den beste veien videre er å slå sammen de to til én klubb. Den nye klubben vil i så fall få rundt 600 medlemmer. Men til syvende og sist er det årsmøtene i begge klubbene som avgjør om dette lar seg gjør. Det kreves nemlig 2/3-flertall hos medlemmene for at en sammenslåing skal bli en realitet. Nå starter dermed prosessen for begge klubber å overbevise medlemmene at dette er riktig vei å gå.
– Samarbeidsgruppa for sammenslåing har utarbeidet et dokument som skal presenteres på åpne informasjonsmøter. Det skjer hos begge klubbene tirsdag 8. januar, henholdsvis i Korsgårds og Askims klubbhus. Møtene er for alle interesserte, skriver klubbene i en felles pressemelding.
Tidspunktet for årsmøtene er også klart.
– Onsdag 23. januar avholder begge klubbene ekstra ordinære årsmøter, henholdsvis i Korsgård- og Askims klubbhus. Kun medlemmer er stemmeberettiget, avsluttes meldingen med.