MØTEINNKALLING

Ekstra ordinært

årsmøte i AFK

Møtedato:      23. januar 2019 

Møtetid.         19:00

Møtested:      Askim klubbhus, 2. etg.

Saksliste:

  1. Godkjenne stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, referent og to til å signere protokollen.
  4. Forslag om lovendring – sammenslåing av klubbene Askim FK og Korsgård IF. Første styre (interimsstyre) 3 fra hver klubb. Gjelder frem til første årsmøte i ny klubb  januar 2020. Disse seks personene er: fra Askim FK; Thomas Huse, Thorbjørn Werner, Dag Rensmoen. Fra Korsgård IF: Christian Lorentsen, Line Konnerup, Erik Iversen