Fotballens opprinnelse i Askim

Askim idrettsforening ble stiftet 22. januar 1893, i første omgang som Askim Skiklubb da ski var datidens store interesseområde for folk flest. På begynnelsen av 1900 tallet ble det arrangert «fodkapløb» om sommeren, og dette medførte en langt større interesse for klubben enn i de første årene.

Dette førte naturlig nok til diskusjoner om navneendring, og på årsmøtet 11 .januar 1903 ble det vedtatt at foreningen «herefter skal bære navnet Askim ldrætsforening».

1909 var et nytt merkeår i foreningens historie. Da ble for første gang spørsmålet om sommeridretter skikkelig drøftet, og 23.januar besluttet foreningen å ta opp fotball på programmet, men under forutsetning av at det lot seg gjøre å finne et sted å spille fotball.

Fotballen i Askim er riktignok noen år eldre. Rundt århundreskiftet stifitet en del ungdommer rundt jernbanestasjonen en forening som bare hadde fotball på programmet.

Fotball ble spilt på sletter mellom øvre og nedre Henstad og på Grøtvedt. Økonomien spilte også en meget stor rolle i disse «unge» fotballtider. Publikum sviktet, om det var interessen eller de sportslige prestasjonene som var årsaken skal være usagt. Fotballklubben kom i vanskeligheter, og etterlot seg gjeld.

I 1910 besluttet Askim ldrettsforening å overta både den ruinerte klubbens medlemmer og gjeld. Klubben manglet en egnet bane, men i 1911 ble det noe fart i sakene.

Da fikk idrettsforeningen leie en slette på Tornerud av Karl Tornerud for kr 50,- pr år.

I 1913 ble Dramstadsletta arena for fotball og friidrett. Den første fotballkamp som er registrert ble spilt her 17.august 1913 mot «Snøgg» Spydeberg, en kamp Askimgutta vant 5-2. 14.september vant Askim 3-1 over Ski Fotballklubb.

Den videre historien om fotballen  i Askim ldrettsforening fra 1910 til 1989 kan leses i deres jubileumsbok fra 1993 så det vil ikke bli utdypet nærmere her.

Stiftelsesmøte Askim fotballklubb 21/11-89
Per H. Hoff redegjorde for den nye klubbens mål, strategi og organisasjonsstruktur utarbeidet av den nedsatte arbeidsgruppen for ny klubb. Det var 42 som tegnet seg som medlemmer i den nye klubben før den historiske avstemmingen om å danne ny fotballklubb. Avstemmingen ble gjort med 42 mot 0 stemmer. Den nye klubbens navn ble Askim Fotballklubb (AFK).

Styret som ble valgt og som skal fungere inntil første ordinære årsmøte tidlig i 1990, besto av følgende personer:

Per Gjerstad Leder
Hans Kolberg Nestleder
Tore Giltvedt Sekretær
Jan Thorvaldsen Kasserer
Bjørn Lintho Styremedlem/sportslig leder
Bjørnar Olsen Styremedlem/markedsansvarlig

Det første styremøtet i  Askim fotballklubb var 21/11-89.stiftet